NL UK

Salvia nemorosa 'Sensation White'

Salvia nemorosa 'Sensation White'

Salvia nemorosa 'Sensation White'

prix: 5 EUR

pièces

taille: pot 1.5 l